PNG

Prva različica PNG (Portable Network Graphics) je bila izdana 1. oktobra 1996. PNG je rastrska oblika grafike, ki s stiskanjem ne izgublja podatkov (Deflate). Izumljena je bila kot izboljšana različica GIF-a. Zasnovana je bila za prenos slik na internetu in ne za kakovostno grafiko, zato ne podpira barvnih palet, ki so drugačni kot RGB (npr.  CMYK ). PNG uporablja dvostopenjski postopek stiskanja:

  • Predstiskanje: filtriranje (napovedovanje)
  • Stiskanje: Deflate

Deflate je kombinacija algoritma LZ77 in Huffmanovega kodiranja, ki je nepatentiran algoritem stiskanja podatkov brez izgub, v nasprotju z JPG. Razvil ga je Phil Katz. Deflate deluje na osnovi zaporedij blokov, kjer se vsak blok začne s trobitno glavo:

Prvi bit:
– 1: to je zadnji blok v tem “toku” (tok podatkov).
0: za tem je potrebno sprocesirati še več blokov.

Drugi in tretji bit:
00: shranjena, surova, dobesedna sekcija, dolžine med 0 in 65535 bajtov.
01: statičen Huffmanov stisnjen blok z uporabo Huffmanovih dreves.
10: stisnjen blok z uporabo Huffmanovih tabel (največ stisljivih datotek)
11: rezervirano, ne uporabi.

PNG v primerjavi z GIF doseže manjšo kompresijo. Ponuja širšo paleto barv, kar omogoča večjo barvno natančnost.

Izdelek:

Odločil sem se, da bom sliko izdelal v programu Inkscape, saj sem točno vedel, kaj želim narediti in kako bom to izdelal. Vedel sem, da mi ta program to omogoča, in zato nisem imel razloga, da bi sliko izdelal v kakšnem drugem okolju. Inkscape je urejevalnik vektorskih grafik. Razvil se je leta 2003 iz prostega programa Sodipodi. Njegov cilj je postati močno grafično orodje, ki bo skladno s standardi, kot so XML, SVG in CSS.

Potek dela:

1. Narisal sem kroge tako, da je njihova oblika čim bolj podobna bowling keglju.

2. V zgornji orodni vrstici pod “Predmet” poiščeš možnost “Poravnaj in razporedi”. Vse kroge označiš in jih poravnaš na sredino navpične osi.

3. V levi orodni vrstici klikni simbol za risanje krivulj in ravnih črt, ter nastavi “Lik: None” in z miško označite vse zunanje robove krogov, da nastane območje okoli krogov, kot je prikazano spodaj na drugi sliki. 

4. V levi orodni vrstici poišči “Uredi poti po vozliščih” oz. lahko pritisneš namesto tega “F2” in označi vse kroge. Nato izberi možnost, da bodo vozlišča mehkejša in odstrani pripenjanje oz. pritisni “%”.

5. V levi orodni vrstici klikni “Izberi predmet” in odmakni črto, ki predstavlja kegelj. Kegelj pobarvaj s poljubno barvo in odstrani njegov rob.

6. v zgornji orodni vrstici, pod “Predmet” poišči “Polnilo in poteza” ter “Blur” nastavi na 1. Kegelj podvoji, blur nastavi na 0 in zapolni kegelj z belo barvo. Nato v zgornji orodni vrstici poišči “Pot” ter klikni “Zožaj” oziroma to lahko narediš hitreje s “ctrl + (“.

7. V levi orodni vrstici poišči gumb “Ustvari in urejaj prelive” ter ustvari krožni preliv.

8. Kegelj podvoji. Ponovno klikni gumb “Ustvari in urejaj prelive”, ter enak preliv povleci za kvadratek na spodnji del keglja, kot je prikazano na sliki. Kegelj ponovno podvoji, da povečaš njegovo svetlost.

9. V levi orodni vrstici poišči gumb za risanje kvadratov in pravokotnikov, ter nariši rdeč pravokotnik tam, kjer želiš imeti črte na keglju (da bodo črte enake, uporabljaj možnost “podvajaj”).

10. Klikni na kegelj in ga ponovno podvoji ter pobarvaj na rdeče. Označi kegelj in eno od črt (to narediš s pomočjo gumba “shift”), ter v zgornji orodni vrstici pod “Pot” poišči “Presek”. Enako naredi še za drugi rdeči pravokotnik; podvoji kegelj, pobarvaj na rdeče in naredi presek teh dveh likov.

11. Označi oba rdeča trakova. V levi orodni vrstici pritisni “Ustvari in urejaj prelive” ter ustvari raven preliv. Preliv obarvaj na črno barvo ter ga nastavi, kot je prikazano na sliki.

12. V levi orodni vrstici poiščemo ukaz za risanje krogov, ter na na vrhu keglja narišemo bel krog. Temu krogu dodamo preliv, kot smo to naredili prej.

13. V levi orodni vrstici ponovno poiščemo gumb za risanje krivulj ter narišemo krivuljo na levi strani keglja. Malo pod rdečo črto začnemo z risanjem krivulje, potegnemo krivuljo navpično navzdol proti dnu keglja ter še eno krivuljo nazaj gor do začetka, kjer smo krivuljo začeli risati. Nato v levi orodni vrstici ponovno kliknemo “Uredi pot po vozliščih”, ter primemo pot na sredini in jo povlečemo malce bolj levo proti robu keglja. Enako naredimo tudi z drugo krivuljo, le da jo povlečemo malo manj v levo. Pot znotraj pobarvamo z belo barvo ter ponovno naredimo preliv. Tako je slika končana.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Viri:

PNG. (2017, October 23). Pridobljeno Januar 26, 2019, s https://sl.wikipedia.org/wiki/PNG

DEFLATE. (2019, Januar 24). Pridobljeno Januar 26, 2019, s https://en.wikipedia.org/wiki/DEFLATE