Dnevnik dela

 1. vaja – Uvod v Arnes.splet: Danes smo se na vajah prijavli v Arnes.splet in si natančneje pogledali, kako uredimo pravice ostalih uporabnikov spletne strani, strukturo spletišča in oblikovanje spletnega mesta.
 2. vaja – Arnes analitika: Danes smo pregledali Arnes analitiko. Naše spletišče smo čimbolj smiselno uredili tako, da smo uredili kategorije, strani in prispevke.
 3. vaja –  Vtičniki: Na vajah smo obravnavali različne vtičnike in se pogovorili, katere je smiselno uporabiti in zakaj ne kar vse, če jih ne uporabljamo.
 4. vaja – Video vsebina: Pogovarjali smo se o tem, kako posneti video posnetek ter nekaj o Mayerjevih načelih. Večji del ure pa smo namenili sestavljanju kriterija, po katerem bomo ocenjeni.
 5. vaja – Infografika: Pri uri smo si podrobneje pogledali, kaj je to infografika, osnovna načela le-te in pa programe za izdelavo infografike.
 6. vaja – Izdelava infografike: Pri uri sem se lotil izdelave infografike. Odločil sem se, da jo bom izdeloval v programu Crello.
 7. vaja – Zaključek infografike: Infografiko sem dokončal in dodal na spletno stran.
 8. vaja – Začetek izdelave videa: Pri uri sva s sošolcem začela izdelovati video za igro, ki jo izdelujemo pri nekem drugem predmetu. Video prikazuje tri kraljestva ter animacije teh kraljestev, ki so izdelane v Unity-ju.
 9. vaja – Izdelava videa: Nadaljevala sva z delom video vsebine.
 10. . vaja – Izpopolnjevanje videa: Poiskala sva zvok, ki bi bil najprimernejši za najin video, ter ga vključila v video. Video sva na začetku dopolnila tudi z zgodbo, ki opisuje zgodbo igre ter na koncu videa dodala učne cilje, ki jih uporabnik pridobi z igranjem igre.
 11. vaja – Izdelava JPG grafike: Opisal sem JPG oz. JPEG format ter izdelaloval grafiko v PhotoScapu.
 12. vaja – Diskusija o dokončanju projekta ter izdelava PNG grafike: Opisal sem PNG format ter izdelaloval grafiko v Inkscapu.

26.1.2018 – Urejanje spletišča: Urejal sem spletišče, dopolnjeval manjkajoče elemente, opise in vire.